บริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาประมาณ 5 ปีและ ดำเนินธุรกิจทางด้านจำหน่ายบัตรโดยสาร และบริการท่องเที่ยวอื่นๆที่เกี่ยวกับประเทศภูฏานและประเทศอินเดีย
ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็น GSA (General Sales Agent) ของสายการบิน Bhutan Airlines (Code B3) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
Bhutan Airlines Thailand (OMG Experience Co., Ltd.)
10/12-13 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website: www.omgexp.com
Directions
  • -รถไฟฟ้า BTS
  • -รถไฟฟ้า MRT
See Map