นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนวัลเล่
ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกด้านการโอนที่ดิน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนวัลเล่
47ม.2ถ.บางนา-ตราด
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540