บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการระบบวิศวกรรมอาคารสูง เช่น สำนักงาน โรงแรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัย รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ ฯลฯ มีไซค์งานทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,200 คน เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์ม - ลาพักร้อน 6 วัน - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่ารักษาพยาบาล - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี ฯลฯ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - สวัสดิการเงินกู้ - โครงการทวิภาคีเพื่อศึกษาต่อ - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ - หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
5 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
40/14 หมู่ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ C ชั้น 14 ถ.บางนา-ตราด กม 6.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.prompt1992.com
วิธีการเดินทาง
สายรถเมย์ที่ผ่าน : 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 145 (เมกา บางนา), 207, 365, 537, 552, 552A, 553, 558 , 1141
ใช้งานแผนที่