Bon Mark ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bon Mark ( Thailand ) Co.,Ltd.
9/216-217 หมู่ที่ 5
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.bon-mark.com