Positiv Group
ประกอบกิจการบริการงานบันเทิง งานสาธารณะ จัดงานแสดงสินค้า สื่อประชาสัมพันธุ์ และงานอีเว้นท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Positiv Group
199/72 หมู่ที่ 13
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110