บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด
บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งทั้งประเภทซองและน้ำแข็งหลอดเพื่ออุปโภคและบริโภคมากว่า 65 ปี โดยจัดส่งและจำหน่ายให้กับลูกค้าในจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง
สวัสดิการ
- ที่พัก น้ำฟรี ไฟ 50 หน่วย - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการประเมินฯ - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด
14/8 หมู่ที่ 2 ถนนอุทัย-มโนรมย์
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000