บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2528 โดยเป็นผู้เชียวชาญจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์/เครื่องมือวัดควบคุมอัตโนมัติ (Instrument) จากโรงงานชั้นนำของโลก เช่น Pressure, Temperature, Flow, Level, Valve, Analyzer & Controller เป็นต้น บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องมือวัด (Instrument), ไฟฟ้า, เครื่องกลอิเลคทรอนิคส์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลการทำงาน - ปรับเงินประจำปี - ค่าเชื้อเพลิง-ค่าสึกหรอรถ (สำหรับพนักงานขายเท่านั้น) - รถบริษัท (สำหรับฝ่ายบริการ เมื่อต้องทำงานนอกพื้นที่) - โทรศัพท์มือถือ (สำหรับบุคคลที่ต้องติดต่อลูกค้า) - กองทุนกู้ฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ - ชุดเครื่องแบบพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับฝ่ายบริการ) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ตรวจร่างกายประจำปี - กองทุนประกันสังคม - การอบรมต่างๆ - วันหยุดประจำปี - เบี้ยเลี้ยงต่างๆ ตามกำหนดบริษัท
ติดต่อ
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
168 หมู่ 7 อาคาร Axiom 1 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.pvn.co.th
วิธีการเดินทาง
จากถนนบางนาตราด กม. 12 เลี้ยวเข้าถนนกิ่งแก้วฝั่งที่มุ่งหน้าไปเทพารักษ์ (ฝั่ง Villa Market) ตรงไปและกลับรถใต้สะพาน บริษัทฯ ตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ตรงข้ามกับ Cockpit
ใช้งานแผนที่