บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทโรงแรม และรีสอร์ท ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม รับสมัครตำแหน่งงานว่าง หลายตำแหน่ง ดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250