ประกอบกิจการประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - เงินรางวัลพิเศษ(ขึ้นอยู่กับยอดขาย)+ทิปรายวัน - สวัสดิการประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันพักร้อนประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - มีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฤษ13 จำกัด
100/249 ซอยราษฎร์พัฒนา 14
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240