ประกอบกิจการประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำ
  • - เงินรางวัลพิเศษ(ขึ้นอยู่กับยอดขาย)+ทิปรายวัน
  • - สวัสดิการประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - วันพักร้อนประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - มีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฤษ13 จำกัด
100/249 ซอยราษฎร์พัฒนา 14
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240