บริษัท ดิจิทัลเดนทัล โซลูชั่นแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการทางด้านขาย วัสดุทางทันตกรรม รากเทียม เครื่องเอกซเรย์ และ แล็บฟันปลอม ด้วยระบบ Digital Dental
บริษัทฯ ขยายกิจการและต้องการรับบุคคลากรจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 3. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 4. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • 5. ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (เฉพาะตำแหน่ง)
  • 6. ค่าโทศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
  • 7. อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ดิจิทัลเดนทัล โซลูชั่นแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
125-127 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ ซอยบางนาตราด 14
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่