บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท รีโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็น บริษัท Big Data รายใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก ได้ก่อตั้งขึ้นจาก “กลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านการจัดการข้อมูล รวมถึงโฆษณา และการตลาด ซึ่งเล็งเห็นว่าปัจจุบันสื่อที่มีอยู่อย่างมากมายในตลาด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องการได้ เนื่องจากการที่จะมีสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นในตลาดนั้น ต้องอาศัยข้อมูลการทำการตลาดและการโฆษณาที่ดี แต่การทำการตลาดและโฆษณาทั่วไปนั้น อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือใช้งบประมาณมากเกินไป จึงทำให้สินค้าต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องมีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มเติม ก่อให้เกิดต้นทุนการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเสนอตัวเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการสื่อสารการตลาด ที่ทั้งสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบผลตอบรับของสินค้าและบริการได้ในราคาประหยัด คุ้มค่า ไม่สูญเสียงบประมาณอย่างสูญเปล่า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
20 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย4 เสรี2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.rene.co.th