ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ์
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ์
29/2 ซอย 3 ถนนร่องซ้อ
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000