บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
ขาบปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120