บริษัท ชิง-ฟู่ ซีโพรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชิง-ฟู่ ซีโพรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
111/19 หมู่ที่ 2
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่