บริษัท นาโกย่า เด็นกิ (ประเทศไทย) จำกัด
NAGOYA DENKI (THAILAND) CO., LTD. was established as a wholly owned subsidiary in June 2014, to sell and trade various wires, electric devices and machine parts.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นาโกย่า เด็นกิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 110 ชั้น 11 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120