บริษัท สมุนไพรนราห์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร "นราห์" บริษัทฯ มุ่งเน้นในการใช้สมุนไพร Organic สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่มีผลให้ตับ และไตเสื่อม ซึ่งจะมีผลให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีก วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้คนในโลกนี้ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราเชื่อว่าพลังจากธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างมาสามารถช่วยปกป้องมนุษย์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานการส่งออกประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เราได้รับอนุญาตจาก - องค์การอาหารและยา เลขที่ 50-1-02254-1-0009 - มาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) - เครื่องหมายฮาลาล HALAL - ใบรับรองสินค้าออแกนิค IFOM - เครื่องหมาย USDA ORGANIC เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออแกนิคของสหรัฐอเมริกา - ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช(GAP) - ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด
9 G Tower ชั้น 33 ถนน พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่