ก่อตั้งเมื่อปี2550 ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารคนไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยพัฒนาฝีมือส่งต่อให้กับวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์งานโครงการมาก่อนและต่อยอดการสร้างพนักงานรุ่นใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กรอีกมากมาย เป้าหมายหลักของบริษัทคือ การติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ซ่อม ย้าย ล้างเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศทุกชนิด ซึ่งการบริการของบริษัทที่ผ่านมาได้รับการไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของโครงการใหญ่ๆและบริษัทต่างๆ ในวงการเป็นอย่างดี ทั้งในด้านคุณภาพและราคาของสินค้า และการบริการที่ประทับใจ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าล่วงเวลา
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
เลขที่ 3/90 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-014-4490
แฟกซ์: 02-731-5277
เว็บไซต์: www.pk365.co.th
ใช้งานแผนที่