ร้านค้าปลีกขายสินค้า Otop เช่น เครื่องเบญจรงค์ ผ้าไทย เครื่องประดับและเครื่องหอมต่างๆ สำหรับ นักท่องเที่ยวที่พักใน โรงแรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bel Shop (ร้านเบล)
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110