เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้บริหารอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพื่อเช่าใน โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ที่มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 15 ปี ตั้งอยู่ที่ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ถนนบางนาตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ดิน 1,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากรพรอสเพคได้พัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงการบริการหลังการขาย อาทิ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และการซ่อมบำรุง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ
สวัสดิการ
-ค่ารักษาพยาบาล -ค่าออกกำลังกาย -กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ -ประกันกลุ่ม -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 48/29 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.prospectd.com