บริษัท พี.พี.เอ. เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในกับโรงพยาบาลชั้นนำ
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าโทรศัพท์ - สวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.เอ. เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
89/9 อาคารธนพรชั้น 1-2
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่