โรงเรียนบริบาลกรุงเทพราม
โรงเรียนบริบาลกรุงเทพราม (BANGKOK RAM CHILD AND ELDERLY CARE SCHOOL) เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเหลือการพยาบาล
เพราะที่นี่คือโอกาส..
ในการเตรียมความพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนบริบาลกรุงเทพราม
เลขที่ 7/2-7 ห้องเลขที่ d202 ชั้นที่2 อาคารD โครงการศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ ถนนรามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240