บริษัท เมโทร พลาสวู๊ด จำกัด
ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส - ค่าคอมมิชชั่น - สัมมนา (ท่องเที่ยวประจำปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมโทร พลาสวู๊ด จำกัด
เลขที่ 23/392 หมู่ที่ 8
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160