บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อาทิเช่น ชิ้นส่วนโลหะ (ENGINE MOUNT, METAL PARTS) ประเภท แท่นรองเครื่องจักร และงานปั๊มขึ้นรูป บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ สัญชาติญี่ปุ่น 100% บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังมองหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • - เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าอาหาร OT
  • - เบี้ยขยัน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
  • - โบนัส (ตามผลประกอบการองบริษัทฯ)
ติดต่อ
BHKT CO., LTD.
416 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหรกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140