ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม ห้องพักรายวัน รายเดือน ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ที่พักอาศัย
  • - อาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร่วมศิริมิตรทาวเวอร์ จำกัด
278 อาคารศิริดาเพลช ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต 3 แยก 15 10900
เว็บไซต์: www.sirida.com
ใช้งานแผนที่