ตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้า และขนส่งระหว่างประทศ
ติดต่อ
บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด
75/22,27 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110