โรงเรียนเบญจรงค์บริบาล
โรงเรียนเบญจรงค์บริบาล (ชื่อเดิม โรงเรียนปราณีรักษ์ นครราชสีมา) ซึ่งจัดตั้งมามากกว่า 10 ปี เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วย และได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเบญจรงค์บริบาล
290/2 ถนนเบญจรงค์ ซอย เบญจรงค์ 4/1/11
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
event langing page