บริษัท กลาสเซฟเวอร์ จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ และฟิล์มอาคาร
สวัสดิการ
- เสื้อช้อปสำหรับทำงาน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลาสเซฟเวอร์ จำกัด
166 ซแยร่มเกล้า 4 ถนนร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10530
ใช้งานแผนที่