กรมการอุตสาหกรรมทหาร
โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่รถยนต์ที่ใช้ในกองทัพ การรถไฟ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 ถนนทหาร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: did.mod.go.th