นิติบุคคลอาคารชุดเจริญกรุงเพลส
นิติบุคคลอาคารชุดเจริญกรุงเพลส / คอนโดมิเนียม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดเจริญกรุงเพลส
10 ซอยมไหสวรรย์ 6
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120