บริษัท สันติการช่าง จำกัด
บริษัทดำเนินการทำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สันติการช่าง จำกัด
เลขที่ 1613 หมู่ 6
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280