Plusme Group Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อ - ขาย เกี่ยวกับแสงสว่าง ขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Plusme Group Co.,Ltd.
90/5 หมู่ที่ 6
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110