บริษัท พิกซิส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พิกซิส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการนำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ โดยเป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่้วไป โดยเฉพาะในอุตสหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
Benefits
1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.ประกันสังคม 4.ค่ำทำงานล่วงเวลา 5.สังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พิกซิส กรุ๊ป จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ท ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น12A ห้องA307 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Directions
การเดินทาง : ประมาณ 100 เมตร จากรถไฟฟ้า MRT ห้วยขวาง รถประจำทางสาย 136, 137, 73, 504, 185,
See Map