บริษัท ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rockstar Bio Energies Co., Ltd.
99 หมู่ 9 ถ.ฉวาง - บ้านส้อง
ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
เว็บไซต์: www.rsbe.co.th