บริษัท พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2009 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน แหล่งการตลาดด้วยพาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี มีความเข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งการตลาด จึงมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้า คู่ค้า พบอิสรภาพทางการเงิน และช่องทางการตลาด ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อหลากหลายรูปแบบตามที่ท่านต้องการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าคอมมิชชั่น - เงินโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี จำกัด
เลขที่ 119/900 หมู่บ้านเพอเฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 1 ซอย 54/2 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000