บริษัท พอดีพานิช จำกัด
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านงานแสดง ผู้ผลิตงานเดี่ยวไมโครโฟน งานศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งออกแบบสินค้าและผลิตสินค้าของที่ระลึกภายในงานเดี่ยวไมโครโฟน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอดีพานิช จำกัด
1318/1 นวมินทร์ 51
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240