กลุ่มบริษัทอะโกรเทค ดำเนินการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 ประกอบไปด้วยหลายธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการด้านการออกแบบวิศกรรม จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้
1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร (Turnkeys)
2. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและบริการ (Engineer Service)
3. งานออกแบบ (Design)
กลุ่มบริษัทอะโกรเทค เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถ คนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอะโกรเทค เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานของ AGROTECH ได้เติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
 • - การปฎิบัติงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น.
 • - หยุดเสาร์เว้นเสาร์
 • - วันหยุดประเพณี 13 วันขึ้นไป
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - วันหยุดพักผ่อน 6 วันต่อปี
 • - ค่าล่วงเวลา / ค่าทำงานในวันหยุด
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / บุตร
 • - ชุดยูนิฟอร์ม / เครื่องแบบพนักงาน
 • - การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
 • - ท่องเที่ยว ทัศนาจรประจำปี
 • - ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน
 • - รางวัลตอบแทนอายุงาน
5 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งาน)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
22 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามประสบการณ์
3.
22 ต.ค. 62
พนักงานคลังสินค้า (ประจำลำลูกกาคลอง9)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
22 ต.ค. 62
ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมนประจำไซต์งาน)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
22 ต.ค. 62
วิศวกรโยธา
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามประสบการณ์
ติดต่อ
โครงการ บิ๊กเกอร์แลนด์ ลำลูกกาคลอง 9 เลขที่ 55/42 หมู่ที่ 3
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 090-909-1107
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใหญ่ ลำลูกกาคลอง 9 , ท่ารถ ขสมก. บางเขน - ลำลูกกาคลอง 7 – ต่อรถมาซอยวัดลานนา โครงการBigger Land คลอง9 , ตลาดรังสิต - ลำลูกกาคลอง 16 ลงรถที่ป้ายคลอง 9 ต่อรถเข้าโครงการBigger Land คลอง9 , สำนักงานใหญ่ ปราจีนบุรี , ท่ารถเอกมัย (กรุงเทพ) - คลองรั้ง - ต่อรถไปโครงการ Master Life
ใช้งานแผนที่