PKT Engineering & Business Co.,Ltd
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมา ติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์โคมไฟ ส่องสว่าง หลอดไฟ LED ระบบโซลาเซล
สวัสดิการ
สวัสดิการ : - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PKT Engineering & Business Co.,Ltd
19/2 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่