JobThai
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวพร้อบริการที่พัก ในรูปแบบการอนุรักษ์ธรรมชาติ บริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับจำนวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
สวัสดิการ
- อาหารกลางวันฟรี - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์ - วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี - วันลากิจ 3 วัน/ ปี - วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี - ประกันสังคม - กิจกรรมประจำปี - อบรมประจำปี - กระเช้าเยี่ยมไข้ - ตรวจสุขภาพประจำปี
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
99 หมู่ 10
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เว็บไซต์: http://www.elephanthills.com