บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทธุรกิจจัดนำเที่ยว
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด
99/37 หมู่บ้านนนทรีรีเจ้นท์ หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130