Movefast คือ Online Distribution Chanel Platform หรือระบบช่องทางในการกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีความชำนาญในการขายสินค้ามายาวนาน โดยใช้กลยุทธแบบ C-Commerce (การสนทนาแบบ1 ต่อ 1 กับผู้บริโภค) ที่สามารถสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ได้อย่างมาก ยังเป็นผู้ช่วยในการสอบถามข้อมูล ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการขายสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยอดขาย
สวัสดิการ
  • - จัดเลี้ยงวันเกิด
  • - ประกันกลุ่ม (สุขภาพ อุบัติเหตุ ชีวิต)
  • - เงินยินดีวันแต่งงาน
  • - เงินทำบุญงานศพครอบครัว
  • - วันหยุดพักร้อน (เพิ่มขึ้นตามอายุงาน)
  • - ตรวจสุขภาพ
  • - ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด
1745 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-014-8828, 02-014-8829
เว็บไซต์: www.movefast.shop/
วิธีการเดินทาง
  • จุดสังเกตุ : อยู่ด้านหลังโรงแรม SC Park
ใช้งานแผนที่