ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค สเตชั่น
ประกอบกิจการประเภทการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค สเตชั่น
30 ถนนเฉลิมชัย
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000