บ.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี(PWGE) เป็นโรงงาน ผลิตไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ โดยใช้วัตถุดิบจากเศษไม้ มาเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าขายให้กับ กฟภ
สวัสดิการ
- ห้องพัก - อาหารกลางวัน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prize of Wood Green Energy Co., Ltd.
43,44 หมู่ที่ 9
ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160