บริษัท กิจสุรางค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ ดูแลควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
  • -ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิจสุรางค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
28/668 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210