บริษัท รีเซท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมทั้งหมด ด้าน Facilities Managements อาคารสูง,อาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร ได้แก่การบริหารงาน/การควบคุมงบประมาณอย่างมีคุณภาพ/การประสานงาน/การจัดการ/การจัดพื้นที่ใช้สอยในสำนักงาน/การควบคุมบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาด 2.ดำเนินงานด้านบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร มีพนักงานและบุคคลากรช่างประจำอาคารและวิศวกรที่ชำนาญงานและบริษัทฯมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการใช้งานค่าสาธารณูปโภค,ค่าไฟฟ้า,น้ำประปา 3.ดำเนินงานด้าน รักษาความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร งานทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน งานแม่บ้านประจำสำนักงาน , อาคารสูง , หมู่บ้านจัดสรร ศูนย์อาหาร ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจจำนวนมาก และบริษัทฯมีทีมงานที่มีความพร้อมในการให้บริการท่านตลอดเวลา
สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเซท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
350/104 ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120