บริษัท กฤตินี จำกัด
บริษัท กฤตินี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2541 บริษัทมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้น และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
แล้วแต่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฤตินี จำกัด
98/44 หมู่7
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540