JobThai
บริษัทเกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตรงตามหลักโภชนาการ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด ผลิตอาหารสัตว์ด้วยกการคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด ทุกขั้นตอน ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และทำการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ที่ทันสมัยผ่านการรับรอง ISO , HACCP และ GMP โดยมีนักวิชาการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
สวัสดิการ
- ค่าเสื่อมรถ (เฉพาะพนักงานขาย) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะพนักงานขาย) - เบี้ยเลี้ยงปฎิบัตงานต่างจังหวัด (บางตำแหน่ง) - ค่าคอมการขาย - เงินสำรองระหว่างออกไปปฏิบัติงาน - ยูนิฟอร์มปีแรกเข้า - ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท/วัน - ค่ากะกลางคืน 30 บาท/วัน - เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท/เดือน - เงินช่วยเหลือพนักงานคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส - เงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีพนักงานเป็นผู้ป่วยใน) - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - เงินปรับประจำปี - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
5 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด
11 หมู่ 1
ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210