Phlox Enterprise Co.,Ltd
ประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phlox Enterprise Co.,Ltd
588 อาคารเจ.เจ.มอลล์ ห้อง จี 94 ชั้นจี ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900