บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จำกัด
ประกอบกิจการด้านการขายอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จำกัด
99/359 หมู่ที่ 5
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000