โรงแปรรูปนม (มูลนิธิโครงการหลวง)
ผลิตภัณฑ์นม ทำชีส โยเกริต (มูลนิโครงการหลวง)
สวัสดิการ
  • ถ้าหากผ่านการทดลองงาน
  • - บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
  • - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
  • - โอทีทุกเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงแปรรูปนม (มูลนิธิโครงการหลวง)
243/5 หมู่ 3
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
วิธีการเดินทาง
  • บริเวณใกล้ พืชสวนโลก ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ
ใช้งานแผนที่