บริษัท กนกไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กนกไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
17/224 หมู่ที่ 4
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร